ADD VALUE TO YOUR PLACE

Vi utvecklar upplevelsen av platsen

Välkommen till InPlace.

I mer än 10 år har vi med hjälp av positionerings- och identitetsarbete, utvecklat platser där människor vill leva, bo och verka. Genom att kartlägga behoven hos användarna, kan vi skapa en stark identitet och en plats som man vill vara en del av. Både som boende, besökare och kommersiell aktör.

Vårt arbete ger en tydlig riktning och en gemensam målbild som drar till sig människor och ökar värdet på platsen.

“Every place has a story to tell. Use it to attract people and business.”

Vad innebär en platsidentitet?

Platser, oavsett om de betraktas som attraktiva eller i behov av förändring, har alltid kvaliteter och en själ som genomsyrar platsen – platsens identitet. Den kan utvecklas, förstärkas eller förändras med hjälp av en genomtänkt strategi.

När vi jobbar med platsutveckling tar vi alltid hänsyn till platsens själ och dess historia. Vi tar avstamp i nuläget och genom en strukturerad, men samtidigt utforskande process, identifierar vi platsens framtida potential för en ny identitet, som så småningom sammanfattas i platsens varumärke. 

Vårt arbete bygger på vår beprövade arbetsprocess utifrån människans perspektiv som gett oss erfarenhet i runt 100 platsidentiteter. Vi arbetar med målgrupps- och konkurrensanalyser, framtidsspaningar, workshops, kreativitet och innovation. Vårt arbete bygger också på nära samarbete och dialog med våra kunder och deras samarbetspartners.

Vi ger förslag på ett nytt perspektiv på platsen med andra infallsvinklar. Hur det kan se ut och kännas i framtiden samt att det håller över tid. Vår projektledning efter framtagen strategi och riktning gör att arbetet följer den överenskomna planen med alla samarbetspartners.

Vi säkerställer en tydlig och attraktiv paketering av platsen som gör den enklare att förstå och således även enklare att sälja, ta till sig, känna igen och arbeta med. I tillägg särskiljer den sig från andra liknande valbara platser.

Välkommen till oss.

Place & Property Branding

Har du en plats, en fastighet, ett område som behöver en tydlig riktning och ett gemensamt mål?

Kontakta Therése Weibull,

Tel: 0735-18 18 82
E-post: therese.w@inplacedevelopment.se

Place Management

Behöver du hjälp att vidareutveckla din plats och hålla ihop alla samarbetspartners mot samma mål?

Kontakta Victoria Bergman,

Tel:  0736-91 99 52
E-post: victoria@inplacedevelopment.se

VÅRA CASE

Selma Stad
Att skapa en plats fylld av liv

| Place branding | Platsutveckling | Förändringsarbete | Visuell identitet | Varumärkesstrategi |

Med insikten att trygghet skapas genom liv och rörelse skapade Invinn en tydlig varumärkesstrategi med den gemensamma målbilden ”En plats fylld av liv”. Genom tätt samarbete med centrumledare samt kommunala och privata bolag skapade vi en trygg och lönsam plats för såväl boende, besökare och ägare.

Några fler case

Götaverken, Göteborg

Forsåker, Mölndal

East Square, Gamlestaden

Kviberg Park Hotel & Confrerence, Kviberg

Join us

Vill du jobba hos oss eller är nyfiken på InPlace?

Kontakta Victoria Bergman,
Tel:  0736-91 99 52

EVERY PLACE HAS
A STORY TO TELL.