FORSÅKER

”Att ta tillvara på kraften i en historisk plats.”

Uppdragsgivare

Uppdraget

Ett platsutvecklingsprojekt med fokus på place branding där InPlace tillsammans med staden och konsortiet tog fram en varumärkesstrategi som kom att ligga till grund för framtagningen av en kommunikationsstrategi och kommande kommunikationsinsatser.

Projektets webbplats: forsaker.se

Utmaningen

Forsåker är ett av Västsveriges största stadsutvecklingsprojekt – en helt ny stadsdel åtta minuter från Göteborgs centralstation som kommer att ge staden 6000 nya invånare och 4000 nya arbetsplatser. InPlace fick place branding uppdraget att tillsammans med staden och konsortiet ta fram en varumärkesstrategi som bygger mot en destination för flera att besöka, verka och bo i. Strategin skulle sedan komma att ligga till grund för framtagningen av en kommunikationsstrategi för extern kommunikation samt för kommande kommunikationsinsatser.

Vår metod

InPlace tog fram en varumärkesstrategi som hjälpte alla som arbetade i projektet att styra i samma riktning. Denna inriktning eller positionering blev bland annat: En kraftkälla, en energigivande livsmiljö och ett spännande resmål som binder samman Mölndals centrum.

InPlace har med arbetet av varumärkesstrategi varit med och skapat de förutsättningar som krävs för att gemensamt förmedla Forsåkers varumärkeslöfte och budskap med tillhörande värderingar och associationer. För att uppnå full effekt med varumärkesstrategin behöver den fungera som ett övergripande styrverktyg och genomsyra alla delar, vilket nu kontinuerligt arbetas med i den dagliga verksamheten. Under en del av projektfasen arbetade en av medarbetarna på InPlace med kommunikation på plats och ansvarade för den övergripande externa kommunikationen. InPlace har även stöttat med projektledning på plats för att bistå projektledarna i sitt dagliga arbete.

Resultatet

InPlace har med det varumärkesstrategiska arbetet varit delaktiga i att skapa de förutsättningar som krävs för att gemensamt förmedla Forsåkers varumärkeslöfte, med tillhörande värden och associationer. För att nå full effekt med varumärkesstrategin behöver den fungera som ett övergripande styrverktyg och genomsyra alla delar, vilket man nu arbetar kontinuerligt med i den dagliga verksamheten.

Under våren 2021 genomfördes en undersökning i form av ca 1000 intervjuer för att mäta kännedom, inställning och förväntan på Forsåker. HKL Research sammanfattar undersökningens resultat:

“Även om projektet ännu befinner sig i ett tidigt stadie så finns det redan nu mycket höga och positiva förväntningar på området. Utan att det ännu har byggts andas projektet och området genuinitet och variationsrikedom i en positiv blandning mellan gammalt och nytt.”