PLACE MANAGEMENT

Place Making

Place management innebär strategisk planering, samordning och administration av en specifik plats, till exempel en stad, stadsdel eller fastighet. Målet är att optimera attraktionskraften och funktionaliteten för en plats, för att säkerställa att den möter behoven hos både invånare, företag och besökare.

Vi skräddarsyr nedslag utifrån var ni befinner er och vilka behov ni har. Exempel på nedslag:

Stakeholdermapping / Roadmap
Genom att engagera berörda samarbetspartners, kunder eller myndigheter enligt samverkansmodellen, identifierar vi behov och skapar samsyn, för att på så sätt kunna boosta projektet och hitta nya vägar framåt.

Nulägesanalys/Kommersiell bedömning
Vi gör en nulägesanalys, alternativt en kommersiell bedömning av platsen, SWOT-analys, ser över trender, samt tittar på platsens tänkbara inriktningar och hyresgäster.

Affärsmodell/Erbjudande
Vi ser över olika alternativ till intäkter, tittar på alternativ till affärsmodeller, samt hur erbjudande till kund ser ut.

Etableringsstrategi
För att effektivisera säljprocessen görs en strategi för tilltänkta hyresgäster och dess mix för att optimera platsattraktionen.

Storytelling & paketering/Införsäljning
Genom paketering av våra kreatörer, får ni det bästa utgångläget i sälj- och marknadsarbetet. Vi kan även hjälpa till med införsäljningen mot kund.

Place Making
Place Making

Placemaking/aktivering av platsen
Vi skapar mervärden kring projektets ”uspar” och underlättar försäljningsprocessen.

Projektledning samverkan
Projektledning för aktivering av platsen och implementering av platsvarumärket. Vi tar hand om frågor som hur ska den bärande idén implementeras i miljön, hur ska erbjudandet utformas, samt hur kommunicerar vi och når den önskade målgruppen.

Lansering/event
Aktivering av platsen och dess innehåll. Vi kartlägger aktörer och hur de ska involveras. Vi ser över möten och eventkalender, tittar på utomhusupplevelser och mötesplatser som kan hjälpa platsens attraktionskraft.

Löpande kommunikation
Vi hjälper till med kommunikation löpande, som driver mot platsens framtida position.

Place Manager

Behöver du hjälp att vidareutveckla din plats och hålla ihop alla samarbetspartners mot samma mål?

Kontakta Victoria Bergman,
Tel:  0736-91 99 52.