PLATSUTVECKLING MED FOKUS PÅ MÄNNISKORNA

OM OSS

Kontakta oss

Tänk vad tiden går. Vår verksamhet startade redan 2009 och vi har under åren som gått haft varumärkesutveckling som vår huvudsakliga inriktning.

Tack vare många kunder inom retail och kommersiella fastigheter, har vi genom åren specialiserat oss på plats- och destinationsutveckling.

Med vår grund inom varumärkesutveckling, men med ny ägarstruktur och nytt namn, fortsätter vi vår resa och väljer att fokusera fullt ut på det vi är bäst på – platsutveckling. We are InPlace.

InPlace är ett medarbetarägt bolag där vi alla brinner för långsiktig platsutveckling med människan i fokus.

Vad gör vi?

Vi bidrar med strategier och affärsutveckling som ska skapa destinationer och platser där människor vill vara och återkomma till. För det behövs en tydlig riktning. En gemensam målbild i människors medvetande, som gör att man blir vald.

Denna målbild ska förenkla samverkan, öka tydlighet och ge möjlighet för snabbare beslut internt inom projekt- och styrgrupper och med alla övriga intressenter och samarbetspartners.

Varför gör vi det?

Vår devis är att en plats är inte en plats, om inte människor trivs och vill vara där. Deras närvaro är facit på vad platsen är och blir.

ADD VALUE TO YOUR PLACE

kunder