PLACE & PROPERTY BRANDING

”Every place has a story to tell. Use it to attract people and business”

Att arbeta med place branding kan ge många goda effekter. Förutom att förbättra platsen övergripande anseende, främjar en stark platsidentitet även ekonomisk utveckling, stimulerar lokal företagstillväxt och ökar arbetstillfällena. Dessutom bidrar det till att bygga upp en känsla av gemenskap, stolthet och engagemang hos de definerade målgrupperna.

Place branding handlar kort och gott om att lyfta fram och förstärka platsens unika styrkor, för att på så sätt skapa en tydlig attraktiv riktning för platsen. 

 Vad gör vi?

  • Idé och vision
  • Målgruppsanalys
  • Stakeholder mapping
  • Styrdokument och guider
  • Namn och grafiskt uttryck
  • Storytelling och paketering
  • Förändringskommunikation
  • Place Management
Place Branding

Strategi för platsutveckling

Har du en plats, en fastighet, ett område som behöver en tydlig riktning och ett gemensamt mål?

Kontakta Therése Weibull,
Tel: 0735-18 18 82.