VÅRA ERBJUDANDEN INOM PLATSUTVECKLING

Utveckla och implementera strategier

För att skapa en destination, en plats där människor vill vara på, besöka och återkomma, behövs en tydlig riktning. En gemensam målbild i människors medvetna som gör att man blir vald.

Vi arbetar utifrån en modell som behandlar alla delar i mötet med användaren och är ett hjälpmedel för den strategiska utvecklingen av platsen.

Place & property branding

Utveckla strategier

Strategisk positionering av er plats i framtiden utifrån den förväntan ni vill skapa.

  • Vi tar fram ett tydligt varför
  • Det ger en tydlig målbild
  • Bidrar till syftet med platsen
  • Vi börjar preferensstyrt

Place management

Implementera strategier

Vi kan som projektledare och affärsutvecklare hjälpa er med det innehåll som skapar synergier utifrån målbilden och identiteten.

  • Hur ni kan skapa platsen
  • Vad ni kan fylla platsen med
    – innehåll och erbjudande

ADD VALUE TO YOUR PLACE