SELMA STAD

Selma Lagerlöfs torg och angränsande kvarter byggdes på 70-talet några kilometer från Göteborgs centrum. Invinn samarbetade med ägarna för att genom place branding blåsa nytt liv i den ombyggda stadsdelen.

Uppdragsgivare

Uppdraget

Ett av Göteborgs största stadsdelsprojekt behövde en gemensam strategi för en ny stadsdel. 

Inkluderar place branding, platsutveckling, visuell identitet, förändringsarbete, projektledning, processledning och varumärkesstrategi.

Projektets webbplats: selmastad.se

Vårt arbete

  • Initialt insiktsarbete med nulägesanalys, omvärldsanalys och målgruppsanalys
  • Varumärkesstrategi och visuell identitet
  • Nytt namn för stadsdelen
  • Kommunikationsrådgivning och kommunikationsenheter
  • Webbplats

Utmaningen

Området kring Selma Lagerlöfs torg var oroligt. Butiker stängde ner och boende kände sig inte längre trygga. Med insikten att trygghet skapas genom liv och rörelse, skapade InPlace en tydlig varumärkesstrategi med den gemensamma målbilden ”En plats fylld av liv”. Genom tätt samarbete med centrumledare samt kommunala och privata bolag skapade vi en trygg och lönsam plats för såväl boende, besökare och ägare.

Vår metod

Skulle man ha en bättre möjlighet att lyckas om man helt enkelt bytte namn på platsvarumärket? Var Selma Lagerlöfs torg så förknippat med negativa associationer att det skulle vara bättre med något nytt? 

Det var en av de initiala frågeställningarna och en anledning till den positiva inverkan på samhällsutvecklingen var att man under ombyggnationen tydligt kommunicerade platsens framtida position, tillsammans med ett nytt namn. En massiv förändringskommunikation framtagen av InPlace som bland annat inkluderade samarbete med skolor, utdelning av tygpåsar, tidigt framtagande av en ny webbplats och stora vepor runt om i området. 

Resultatet

Med en tydlig och särpräglad varumärkesstrategi förankrad i ombyggnaden har stadsdelen nu de verktyg som behövs för att berätta både Selmas historia och framtidsmöjligheter. Resultatet på delinvigningen av ett av Göteborgs största stadsdelsprojekt var en trafikökning på 70% och en omsättningsökning på 100% jämfört med tidigare år. Alla 800 nya bostäder blev belagda, en stor bredd kommunala verksamheter etablerade sig, och nya butiker öppnade upp.

”Selma stad har lyckats attrahera flera nya spekulanter och en stor försäljningsgrad för bostadsrätter, vilket visar på att platsens varumärke är starkt. Troligen till följd av alla åtgärder som planerats och det gemensamma arbete som genomförts för utvecklingen av platsen med tanke på platsens tidigare negativa associationer.”

 – Att skapa en attraktiv plats, Chalmers