KVIBERG PARK HOTEL & CONFERENCE

Kviberg Park Hotel & Conference erbjuder en unik mötesplats där sport, hälsa, kultur och rekreation står i fokus. Hit kommer företag som vill blanda konferensen med teambuilding-aktiviteter och  privatpersoner som besöker Göteborg. 

Uppdragsgivare

Uppdraget

Serneke ville göra ett place branding omtag på  Kviberg Park Hotel & Conference och bad InPlace ta fram en varumärkesstrategi med tillhörande position och positionsbeskrivning för platsen. Arbetet inkluderade även placemaking då restaurangdelen skulle byggas om och i samband med detta behövde konceptualiseras utifrån platsens övergripande identitet. 

Vårt arbete

InPlace skräddarsydde en arbetsgrupp med bred kompetens från identitetsutveckling för platser, samt insikt och förståelse för branschen. Tillsammans skapade vi samsyn kring nuläget och fokuserade därefter på att identifiera en tydlig position och målbild framåt för platsen. Positionen ”Basecamp” togs fram, en samlingsplats där man laddar med ny energi runt lägerelden som metafor. Sport-temat satte även sin prägel för konceptet till den nya italiensk/amerikanska restaurangen, vars interiör utformades med inspiration från idrottsvärlden i retrostil. Under ombyggnationen av restaurangen behövde man även hjälp att ta fram ombyggnadskommunikation i och utanför restaurangen. 

Resultatet

InPlace levererade en rekommenderad position för platsen inklusive positioneringsbeskrivning. Leveransen innehöll även visualisering av målbilden, ett illustrationsmanéer för interiör och kommunikation, enheter för ombyggnationskommunikation, samt guider för erbjudande, miljö, beteende och kommunikation för både restaurang, hotell och konferensdel.

Före

Efter

Visionsbild

Så här blev resultatet