GÖTAVERKEN

Under våren 2021 fick InPlace uppdraget att för Atrium Ljungberg ta fram varumärkesstrategi och visuell identitet för Götaverken i Göteborg.

Uppdragsgivare

Atrium Ljungberg, ett av Sveriges största fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter.

Uppdraget

Genom workshops, nulägesanalys, varumärkesstrategi, namn och visuell identitet levererade vi place branding av Götaverken.

Projektets webbplats: al.se/gotaverken

Om kunden och uppdraget

Då Atrium Ljungberg har förvärvat flera fastigheter kring det gamla varvsområdet på Lindholmen utvecklar de nu denna historiska del av Göteborg till en levande och attraktiv stadsdel för människor att bo, leva och verka i, även efter kontorstid.

Under våren 2021 fick InPlace uppdraget att ta fram en tydlig varumärkesstrategi i form av position, varumärkesplattform samt visuell identitet för området.

Vår metod

För att kunna skapa en stark och tydlig place branding av området inleddes arbetet med en nulägesanalys samt målgruppsanalys. Med hjälp av workshops och intervjuer fick vi flera insikter som sammantaget hjälpte oss att ringa in platsens unika egenskaper, som sedan låg till grund i varumärkesstrategin.

Resultatet

Utifrån dessa insikter levererade vi en varumärkesstrategi med platsens själ och historia i fokus. Genom att kombinera platsens historia med den innovationskraft och utveckling som redan fanns, skapade vi ett innehåll som ger området en stark identitet, där skaparanda och handlingskraft utgör grunden. 

Detta utgjorde strategin och utifrån den satte vi namn och visuell identitet med tillhörande appliceringsexempel samt ombyggnadskommunikation för platsens förändringsarbete.

Genom att mixa element från dåtid, nutid och framtid tydliggörs den kunskap och kreativitet som genomsyrar platsen. Den färgstarka miljön har inspirerat till den visuella utformningen, där innovationskraft läggs i lager på lager. En omvandling som kan liknas vid en renässans för området – pånyttfödelse – då, nu och i framtiden. 

Konceptet följer med tidens utveckling, då fler lager adderas och stadsdelen Götaverken växer fram. Nu ser vi fram emot att ta Götaverken till nästa steg!