VISIT SKÅNE

Uppdraget

Stötta Visit Skånes arbete kring att skapa bra erbjudanden genom samverkan.

Uppdragsgivare

Visit Skåne

Bakgrund

Besöksnäringen står liksom många andra för många utmaningar i tuffa tider. Men för Skåne finns många möjligheter då det nu är fördelaktigt för danskar att resa hit och det är ett konkret mål att stärka besöksnäringen i regionen. Med detta som bakgrund ville Visit Skåne arrangera en träff med målsättningen att ge stöd, inspireras av varandra och få professionell rådgivning kring att skapa bra erbjudanden till danskarna.

InPlace fick i uppdrag att stötta i den ”arbetsstuga” som sattes upp en dag i kallaste januari 2024.

Genomförande

Karaktären i arbetsstugan var av slaget ”drop-in”. Det innebar att deltagare från olika delar av besöksnäringen och evenemangsarrangörer i primärt Tomelilla kommun och närliggande kommuner anslöt med en tanke/förslag om hur de med sitt erbjudande skulle kunna rikta sig till danska besökare. På plats fanns även Visit Skånes konceptansvariga samt marknads- och innovationschef.

Med stöttning från InPlace kunde alla tillsammans genom sitt engagemang skapa möjligheter till samverkan. Alla delade med sig och inspirerades av varandra och varje individ fick en stund med enskild rådgivning.

Resultat

Resultatet blev att varje deltagare kunde gå därifrån med konkreta tips kring sitt eget erbjudande.