SLUSSEN

Uppdraget

Att skapa en visuell identitet för Slussen i Stockholm.

Uppdragsgivare

Atrium Ljungberg, ett av Sveriges största fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter.

Projektets webbplats: al.se/slussen

Slussen

Bakgrund

Slussen, en av Stockholms mest ikoniska platser, genomgår sin största omvandling på över 80 år. När området står färdigt kommer Slussen vara både ett viktigt kommunikationsnav och en fantastisk plats i staden med restauranger och gångstråk längs vattnet.

Atrium Ljungberg har ett betydande fastighetsbestånd vid Slussen, som kommer att utökas när flera byggrätter förverkligas fram till 2028. Vid Slussen äger Atrium Ljungberg tre välkända fastigheter som tillsammans bildar en tydlig front mot Stadsgårdskajen. Glashuset är en av Stockholms mest kända byggnader och omgärdas av Katarinahuset och Sjömansinstitutet. 

Behov

I de tidigare delarna av projektet har kommunikationen kring Slussens utveckling i första hand styrts av Stockholms stad och då främst varit fokuserad på projekt-/bygginformation. Efter hand har fler och fler delar av de stora ombyggnationerna vid Slussen börjat falla på plats. Kommunikationen från både Stockholms stad och Atrium Ljungberg övergår därför till att tydligare fokusera på nya Slussens förbättrade stadsmiljöer, nya projekt och det framtida innehåll som kommer växa fram på platsen. 

Atrium Ljungberg såg därför ett behov av att ta fram en visuell identitet, för att på ett enhetligt sätt kunna kommunicera kring nya Slussen och stärka platsens identitet. 

Resultatet

InPlace har tagit fram en visuell identitet som speglar den framtida platsens personlighet; det vill säga inspirerande, livfull och affärsmässig.
Slussen har alltid varit en central plats för handel och affärer. En dynamisk och ständigt levande del av staden som anpassar sig efter människor behov. Slussen är en knutpunkt för möten: på kontoret, i restaurangen, vid kajkanten och på torget. 
Här skapas Stockholms nya affärsmässiga hjärta.