MÖLNDALS STAD

Uppdraget

Leda samtal och workshop kring samsyn och förståelse för vad platsutveckling är, vad det innefattar, vad som redan görs och hur de, från sina olika infallsvinklar, dockar in i arbetet. 

Uppdragsgivare

Mölndals Stad

Bakgrund

”Välkommen till ett kunskapsmöte om platsutveckling.”

Så inleddes inbjudan till tjänstemän från näringslivsenheten, kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen i Mölndals kommun.

Behovet var att skaffa sig samsyn och förståelse för vad platsutveckling är, vad det innefattar, vad som redan görs och hur de, från sina olika infallsvinklar, dockar in i arbetet. 

Ambitionen var sedan att Mölndals stad, tillsammans med näringsliv, föreningar, organisationer, fastighetsägare och även invånare, mer effektivt ska kunna utveckla stadens olika platser för att skapa ett än mer attraktivt Mölndal. 

InPlace fick uppdraget att leda samtalet och workshopen.

Genomförande

Två grupper på sammanlagt 20 personer fick efter InPlace presentation om platsidentitet och dess betydelse kreera kring två platser i nutidens Mölndal mot en fiktiv framtida upplevelse.

Resultat

Och vad hände när gruppen från olika avdelningar inom Mölndals Stad kreerade kring platsutveckling?

Emelie Santinelli, Fastighetschef Mölndals stad säger det bättre:

”Jag upplevde workshopen som mycket inspirerande och den gav många tankar och idéer om hur vi i Mölndals stad bör fortsätta arbeta på liknande sätt med andra platser som vi vill utveckla framgent. Workshopen hjälpte oss deltagare att tänka utanför boxen, att vara kreativa och även att fortsätta utveckla och spinna vidare på en kollegas idé, vilket var otroligt roligt. Jag lämnade workshopen med känslan av att vilja fortsätta utveckla den plats vi fick som övning, trots att det bara var ett fiktivt case. En mycket rolig och inspirerande dag.”