UTOPIA 

Det magiska Norrland – i kombination med liv och puls. Natur möter den moderna handelsplatsen.

Uppdragsgivare

Uppdraget

Uppdraget inkluderade en varumärkesstrategi för den nya gallerian, nytt namn och visuell identitet.

Umeå är Norrlands folkrikaste kommun. För att öka stadens attraktion och det specifika stadskvarteret i fråga, initierade fastighetsägaren Balticgruppen en omvandling utifrån önskemål, efterfrågan och senare planen att skapa ett nytt hotell, kontorsbyggnad, bostadshus och ett nytt köpcentrum.

Uppdraget

Vi skapade förutsättningar för att förvandla kvarteret till en shoppinggalleria och en destination, helt och fullt inspirerad av den nordiska naturen och myterna. Vi var delaktiga i varumärkesstrategin, namnstrategi och namnförslag, verbal och visuell identitet samt en kommunikation- och aktiveringsplan.

Lösningen

Vi ville ge norra Sverige sitt eget Shangri-La. Självklart med shoppingen och dess upplevelser som kärna, men en destination inspirerad av den nordliga naturens prakt, magin och myterna. Vi kallade det Utopia – allt är möjligt. Vi utvecklade en strategi för destinationen som var kort sagt att skapa en känsla av att kliva in i en ny värld.

Resultatet

Den tydliga och unika identiteten, som genomsyrade varje liten märkbar bit, skapade en enhetlig och spännande upplevelse, och skiljde därmed Utopia från andra gallerior i Sverige. Flera nya livsmedels- och detaljhandelskoncept, inte tidigare etablerade i norra Sverige, valde att etablera sig här.

All mediapublicitet och erkännande platsen fick visar på framgång. Inte att förglömma antalet besökare; vid öppningen dag ett besöktes gallerian av
20 000 personer och när första helgen hade passerat hade över 60 000 människor besökt Utopia.