SPINNERIET

Spinneriet i Lindome är en vacker byggnad och som namnet avslöjar, ett gammalt spinneri. Idag är det hemvist för ett flertal butiker, verksamheter och kreatörer. Alldeles intill ligger Lilla Spinneriet – en restaurang av hög klass.

Uppdragsgivare

Venturi Fastigheter

Uppdraget

Logotyp, typsnitt, färg och skyltprogram för Spinneriet.

Projektets webbplats: spinnerietlindome.se

Utmaning

Den tegelröda fabrikslokalen i Lindome byggdes på 1800-talet och fungerade som spinneri fram till 1968. Under senare år har nya typer av verksamheter flyttat in i de luftiga lokalerna, med kreativitet och hållbarhet som gemensam nämnare.

Förutom butiker inom design, mode och barnprodukter finns här också kaféet Me & The Goat och restaurangen Lilla Spinneriet.

Allteftersom Spinneriet har blivit mer och mer välbesökt har fastighetsägaren sett ett behov av att förstärka identiteten och kommunikationen och leda besökaren genom byggnaden. 

Vårt arbete

Utifrån given brief tog InPlace fram logotyp och typsnitt. Genom flera färgtester på plats togs beslut om en färg som både speglar varumärket samt stämmer bra överens med byggnaden. Idéskisser på skyltar vid entré och vidare genom huset togs fram för att visualisera den tänkta kundupplevelsen.

Resultatet

Ett skyltprogram som framhäver byggnaden och verksamheterna i den och på ett pedagogiskt sätt hänvisar besökaren till de olika butiker och kaféer som finns på plats. En kommunikativ logotyp förstärker Spinneriets identitet, både på plats samt i andra kanaler som t ex Instagram. Den nya grafiska kostymen skänker stolthet och energi till hyresgästerna och gör Spinneriet rättvisa. Spinneriet fortsätter att vara ett välbesökt utflyktsmål och en attraktiv fastighet.