SÖDRA FÖRSTADSGATAN

Vasakronan har ett stort fastighetsbestånd på handelsstråket Södra Förstadsgatan. Stråket ligger mitt i centrala Malmö och sträcker sig från gallerian Triangeln ner till Södertull. 

Uppdragsgivare

Uppdraget

Place branding av Södra Förstadsgatan i Malmö – en plats med stor potential som behövde stöttning i att hitta en gemensam målbild och kommunikation. Uppdraget inkluderade varumärkesstrategi och ny position för området.

Projektets webbsida: vasakronan.se/handelserbjudande/lagen/sodra-forstadsgatan

Utmaningen

Malmö är en stark handelsdestination och konkurrensen är stor. Södra Förstadsgatan och dess aktörer har inte varit opåverkade av konkurrenssituationen. På grund av bristande miljö, otydlig kommunikation, vakanser och i viss mån dåligt rykte har platsen upplevts splittrad och saknat vissa köpstarka grupper.

Vår metod

Södra Förstadsgatan har potential att genom place branding ta position som Malmös idylliska stadsgata med ett erbjudande, en miljö, en kommunikation och ett servicebeteende som är genuint, mysigt och inspirerande.

Ett första steg i förändringsarbetet var att tillsammans med Vasakronan ta fram en varumärkesstrategi och ny position för att skapa engagemang och stolthet hos fastighetsägare, butiksägare och anställda, samt för att enas om gemensamma riktlinjer för service och beteende. 

Resultatet

Södra Förstadsgatan är en omtyckt plats med stor potential att få besökare att spendera tid på platsen. Vasakronan har kommit långt i förändringsarbetet genom att implementera varumärkesstrategin och positionen ”Idyllisk stadsgata”, och man börjar komma till rätta med vakanser.