SÖDERGATAN

Södergatan sträcker sig mellan Stortorget och Gustav Adolfs torg och är Malmös första gågata.

Uppdragsgivare

Uppdraget

Ett identitetsarbete och stråkstrategi för Södergatan i centrala Malmö. Syftet med arbetet är att utveckla ett stråk med en tydlig och attraktiv identitet. Strategin ska fungera som vägledning och verktyg för samtliga aktörer som är involverade i utvecklingen av platsen och ligga till grund vid val av hyresgästmix, gestaltning, kommunikation och bemötande.

Utmaningen

Södergatan var en tidigare livfull gata som på började tappa hyresgäster. Några guldkorn som lockade besökare fanns kvar, men många lokaler stod tomma och utbudet var spretigt. Med en historia som det självklara shoppingstråket kantat av vacker arkitektur, fanns goda möjligheter att arbeta med place branding för att hitta en unik position och återigen bli ett självklart stråk i centrala Malmö.

Vår metod

InPlace tog fram en varumärkesstrategi och stråkstrategi för Södergatan. Strategin fungerar som vägledning och verktyg för samtliga aktörer som är involverade i utvecklingen av platsen och ligger till grund vid val av hyresgäster, gestaltning, kommunikation och bemötande. 

Genom att se över den fysiska miljön, skapa sittplatser och gröna oaser, installera en enhetlig belysning samt ge Södergatan en enhetlig kommunikation och place branding identitet kan Södergatan inta positionen som den paradgata som inte finns i Malmö idag – och bli en självklar mötesplats för både turister och boende i regionen.

Resultatet

Utifrån place branding principer levererade InPlace en rekommenderad varumärkesstrategi med position och positionerings-beskrivning för platsen. För att kunna ta vidare arbetet i en placemaking fas, där man ser över vad för innehåll platsen ska fyllas med för att leva upp till sin place branding, togs även visualiseringar och rekommendationer fram utifrån platsens fyra dimensioner – erbjudande, miljö, beteende och kommunikation.