SLAKTHUSET GAMLESTADEN

Slakthusområdet, som ligger mellan Marieholmsleden och Gamlestaden, tog form i början av 1900−talet när kommunen ville förbättra de hygieniska förhållandena vid slakt och hantering av kött. Slakteriverksamheten varade fram till 1960-talet och sedan dess har andra verksamheter flyttat in, som många haft en tydlig koppling till livsmedels-hantering och processande av köttprodukter.

Uppdragsgivare

Higab via Göteborgslokaler.

Uppdraget

Higab kommer att utveckla Slakthuset till en ny attraktiv mötesplats i Göteborg. I takt med att närområdet utvecklas behöver Slakthusområdet en tydlig place branding för att bli en integrerad och levande del av ett växande Göteborg.

Prejektets webbplats: slakthusetgbg.se

Utmaningen

Utveckla en tydlig och attraktiv place branding som effektivt positionerar platsen gentemot andra valbara platser. Slakthusområdet med sin kulturhistoriska miljö, har ett unikt läge i det framväxande Gamlestaden och en stark karaktär och identitet. Hur kan detta hanteras i spelet mellan bevarande och nytt?

Vår metod

För att skapa en stadsdel med en egen identitet som bygger på områdets DNA – mat och matproduktion, arbetade InPlace fram en varumärkesstrategi med platsidentiteten ”Rufft och experimentellt med industrihistorisk karaktär”. Fokus låg på att skapa en destination som med förankring i den historiska miljön kan utvecklas till en experimentell testarena för mat- kultur- och scen för musik, konst och kultur.

I arbetet ingick även placemaking i form av utarbetning av strategi, och programmering av platsens innehåll (miljö, utbud, beteende).

Resultatet

Leveransen har gett vägledning och verktyg för samtliga aktörer som är involverade i utvecklingen av Slakthusområdet, och ligger till grund för val av hyresgästmix, gestaltning, kommunikation och bemötande. 

Flera kreativa entreprenörer har redan etablerat sig i området och målet är att skapa en självklar destination för göteborgare och besökare. 

Resultat 2023