SKRAPAN

Vasakronan äger och förvaltar gallerian Skrapan belägen mitt på söder i den kända Stockholmsbyggnaden med samma namn. Gallerian innehåller ca 9000 kvm handel fördelat på butiker, restauranger, caféer och service. 

Uppdragsgivare

Uppdraget

Arbetet inkluderar place branding i form av varumärkesstrategi för gallerian, men också placemaking för att skapa ett tydligt och genomtänkt erbjudande som attraherar rätt målgrupp.

Utmaningen

Vasakronan ville fortsätta att utveckla Skrapan och skapa en ännu bättre handelsplats. De hade ett fåtal starka aktörer i gallerian, men erbjudandet ansågs till viss del spretigt och man saknade en tydlig place branding.

Vår metod

Inplace tog fram en varumärkesstrategi med framtida position och målbild som gav möjligheter och förutsättningar för ett fortsatt arbete med gallerians place branding.

Utifrån varumärkesstrategin tog InPlace sedan fram en guide för hur Skrapan skulle arbeta med sitt erbjudande. Guiden innehöll en strategi kring erbjudandets utformning och inriktning på aktörer – en konkret placemaking rekommendation och underlag för handlingsplan för utvecklingen av gallerian. Även ett koncept för den fysiska miljön togs fram och visualiserades i en guide med visionsbilder.

Resultatet

Arbetet resulterade i varumärkespositionen ”Frizon”. I en byggnad som på utsidan är brutal och hård finns något helt annat. Det här är inte som en vanlig galleria, det här är en frizon – en intensiv mötesplats fylld av upplevelser. Här inne finns gemensamma arbetsplatser, öppna scener, dygnet runt-gym och popup-butiker i en omgivning som är tillgänglig, interaktiv och överraskande. Här inne finns en strävan uppåt. Mot högre höjder.