SERGELSTAN

Vasakronan omvandlar området vid Sergels Torg till Sergelstan; ett levande kvarter med respekt för den ursprungliga, modernistiska visionen.

”Själva kärnan i strategin har varit vägledande i allt vi gjort och jag tycker att resultatet ligger mycket nära de initiala förslagen.”
Viktoria Nilsson, Marknadschef, Vasakronan

Uppdragsgivare

Uppdraget

InPlace har tillsammans med Vasakronan arbetat fram en strategi för Sergelstan i anslutning till Sergels torg, där 16 000 kvm kontor från 1960-talet byggs om till levande mötesplats med kontor, lägenheter och restauranger.

Projektets webbsida: vasakronan.se/kontorserbjudande/lagen/sergelstan

Utmaningen

Området hade sin glansperiod under 60- och 70-talet, därefter började dess rykte förändras och var under en lång period associerat med otrygghet. Platsen upplevdes som anonym, svårnavigerad, kall och ogästvänlig. Besökare beskrev det som en ickeplats. Målbilden för projektet var att utveckla en attraktiv plats som man vill besöka, etablera sig i och spendera tid på.

Vår metod

InPlace starka övertygelse är att platsens själ avgör riktningen varför arbetet fick sin utgångspunkt i den ursprungliga tanken för området när det omdanades på 60-talet. Grundtanken då var att skapa en plats för folket. Då den här platsen drogs med ett dåligt rykte krävdes ett större omtag och en gemensam målbild att långsiktigt sträva efter i syfte att förändra såväl platsen som ryktet kring den. 

Resultatet

Strategin mynnade ut i en ny stark place branding av Sergelstan. En stadsdel för och av människor och en plats i ständig framåtsträvan och utveckling, vilket är en förutsättning för att vara en attraktiv stadsdel. Varumärkeslöftet Folk. Liv. All. Tid. anspelar på folklivet och en mänsklig närvaro i både tid och rum. InPlace levererade en varumärkesstrategi med en tydlig identitet och position, samt strategiska rekommendationer för fortsatt utveckling av stadsdelen.

Projektet är en av de mest omfattade stadsutvecklingssatsningar som gjorts de senaste 50 åren med nya promenadstråk, restauranger, kontor och butiker – ett myllrande nav i de mest centrala delarna av Stockholm.