SERGELGATAN

“Kärnan i stråkstrategin har varit vägledande i allt vi gjort och jag tycker att resultatet ligger mycket nära det initiala förslagen.”

Viktoria Nilsson, Marknadschef Vasakronan

Uppdragsgivare

Uppdraget

InPlace har tillsammans med Vasakronan arbetat fram en stråkstrategi för Sergelgatan i anslutning till Sergels torg.

Projektets webbsida: vasakronan.se/projekt/sergelgatan

Utmaningen

Sergelgatan, i centrala Stockholm, invigdes 1959 och var Sveriges första gågata. Den var uppskattad och stod för ”det senaste”. Det var hit man gick om man var rätt och inne. De senaste femton åren har butikerna utmed gatan tappat i omsättning, butiksutbudet upplevs som spretigt och en känsla av ökad otrygghet i kombination med att andra närliggande shoppingstråk har uppgraderat gjorde att Vasakronan kände ett behov av att hitta en ny riktning för gatan. 

Vår metod

Lösningen blev att bjuda in fastighetsägarna längs med gatan, men även andra intressenter i närområdet så som Haymarket, Konserthuset och Kulturhuset för att gemensamt hitta fram till en ny riktning att styra sin place branding mot. InPlace kartlade nuläget tillsammans med alla intressenter samt tog fram hypotes till position och illustrerande moodboards. Genom arbetsprocessen skedde en löpande förankring och en förståelse för den nya riktningen för gatan.

Resultatet

En målbild som pekar ut en ny riktning för Sergelgatan, som delas och förstås av samtliga fastighetsägare och intressenter. Vasakronan driver ett fastighetsutvecklingsprojekt och har låtit materialet fungera som input till bland annat arkitekter och andra samarbetspartners för förändringen av platsen. Hypotesen och moodboarden användes även i möte tillsammans med staden för att skapa förståelse för vad man vill åstadkomma genom fastighetsutvecklingen. 

• En tydlig framtida place branding riktning för platsen som är unik, attraktiv och nåbar.

• Gemensam målbild för fastighetsägare och andra intressenter som en grund för gemensamma fastighetsägarinsatser.

• En viktig input för vägval inom fastighetsutvecklingsprojektet.