PLATZER FASTIGHETER

”Egentligen är det ganska enkelt. Det man brinner för, det gör man lite bättre. Och älskar man en stad, vill man gärna vara med om att göra den ännu lite bättre.

Helt enkelt Göteborgs bästa Platzer.”

 

Uppdragsgivare

Vårt arbete

En strategi för Platzers varumärkesarkitektur baserad på långsiktiga mål och vision.

Bakgrund

Platzer Fastigheter är ett av de ledande fastighetsbolagen i Göteborg. De äger och utvecklar fastigheter och är idag involverade i utvecklingen av nya stadsområden och stadsutvecklingsprojekt. Platzer har en stor portfölj av fastigheter, där vissa är kända Göteborgs landmärken medan andra är mer generiska fastigheter. Platzer efterfrågade en sammanhållen och konsekvent strategi för varumärkesarkitektur för hur de olika fastigheterna ska varumärkesmärkas och därmed ytterligare stärka Platzers position som ett av de primära fastighetsbolagen i Göteborg.

Utmaning

Vissa av Platzer-fastigheterna har sina egna namn och identiteter (till exempel den tidigare byggnaden som kallas GP-huset för vilken InPlace utvecklat det nya namnet KvarterETT, varumärkesstrategin och logotypen) medan det för andra inte är så tydligt om det är en Platzer-fastighet eller inte.

Lösning

Varumärkesarkitekturstrategin baserades på Platzers långsiktiga mål och vision – att vara det ledande fastighetsbolaget inom kommersiella lokaler i Göteborg, samt behovet av att kunna skräddarsy och differentiera fastigheter. Strategin klargjorde inte bara att det är en fastighet som ägs av Platzer, utan stärker ytterligare Platzers varumärke och position. Till detta myntade vi uttalandet “Göteborgs bästa Platzer”.

Resultat

Den nya strategin är tillämpad på bland annat Världshuset vid Packhuskajen och KvarterETT. Det kommuniceras även på en kampanjsajt och fick fungera som Platzer-bidraget i Fastighetsvärldens 30-års jubileumsupplaga.