MASTHUGGSKAJEN

Vision och kommunikation för en kontrastrik stadsdel.

Området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen är en tillåtande plats som alltid har haft själen nära världen. Med puls och kulturell dynamik fortsätter området att vara en stimulerande plats med internationella intryck som binder ihop staden. 

Uppdragsgivare

Uppdraget

Ett hållbart stadsutvecklingsmärke och kommunikationskoncept med fokus på place branding.

Projektets webbplats: masthuggskajen.se

Utmaningen

2 maj 2019 togs det första spadtaget för stadsutvecklingsprojektet Masthuggskajen i Göteborg. InPlace kom in i ett tidigt skede då konsortiet såg ett behov att skapa en tydlig place branding identitet för att senare ta ut det i kommunikation kring den nya stadsdelen och byggprocessen.

Vår metod

InPlace inledde arbetet med en omfattande målgruppsanalys som sedan låg till grund för Masthuggskajens place branding. 

En varumärkesstrategi och kommunikationsstrategi för platsen togs fram, och med hänsyn tagen till platsens historia och kulturella själ skapade InPlace en budskapsplattform som bygger på kontrasterna mellan gammalt och nytt, stort och småskaligt av affärer, gatuliv och möten. Allt för att öka kännedom, kunskap och attityd till området. 

Arbetet inkluderade även en visuell identitet, verbal tonalitet, kommunikationsenheter, kommunikations-kit för event, content (text, bild, video) i sociala kanaler och kartläggning och uppdatering av webbplats.

Resultatet

Stadsutvecklingsprojektet vann första pris inom kategorin “Årets Citylab-projekt” 2020. Tävlingen Sweden Green Building Awards prisar årligen personer och projekt inom den svenska samhällsbyggnadssektorn.