KONGAHÄLLA CENTER

Under våren 2015 förvärvade Adapta Fastigheter  ett handelsutvecklingsprojekt i Kungsälvs kommun. Området Kongahälla ligger strax norr om Kungälvs stadskärna och innefattar omkring 900 bostäder, verksamheter, förskola och ett nytt resecentrum för busstrafik.

Uppdragsgivare

Uppdraget

Varumärkesstrategi och identitet för den framtida handelsplatsen, samt kommunikation och koncept under byggnationstiden.

Projektets webbplats: kongahallacenter.se

Utmaningen

Adapta Fastigheters ambition var att skapa en anläggning med regional attraktionskraft, som både stärker detaljhandelsutbudet i Kungälv och möjliggör för invånarna att handla på hemmaplan, men som också tillför något nytt i regionen.

För att lyckas leverera detta behövde anläggningen vara något mer än bara handel. Det behövdes en tydlig place branding som tilltalar och skapar relation till kunder och besökare. Identiteten är själva kärnan som knyter samman allt det som ska skapas till en stark, attraktiv och trovärdig helhet.

Lösning

InPlace tog fram en tydlig identitet för den nya handelsplatsen. I arbetet ingick att definiera en distinkt position, en varumärkesstrategi och riktlinjer för identiteten uttryckt i den fysiska miljön, butiksutbudet, personalens beteende och kommunikationen. Parallellt utvecklades en strategi och ett koncept för kommunikationen kring projektet under byggnationen och utvecklingen fram till öppnandet.

Resultatet

I god tid före byggstarten lanserades Adapta Fastigheters webbplats för projektet. En broschyr för uthyrning av butikslokaler togs fram, samt guider för erbjudandet och den fysiska miljön. Pressmeddelanden publicerades på fastighetssverige.se och svt.se för att ge allmänheten och intresserade en första inblick i utvecklingen av handelsplatsen.

Utformningen av den fysiska miljön blev en viktig del i uppbyggnaden av Kongahälla Centers varumärke, där den interiöra miljön hämtade sin inspiration från rum vi tycker om att vistas i och där tempot går från avslappnat till aktivt.

Med plats för 100 butiker och restauranger på cirka 37 000 kvadratmeter handelsyta blev det den största köpcentrumsatsningen på tio år i Göteborgsregionen. Kongahälla Center invigdes 28 mars 2019.

Läs mer på kongahallacenter.se