ICA FASTIGHETER

ICA Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag inom detaljhandeln med uppgift att säkra ICAs behov av lokaler med rätt placering och på så vis skapa långsiktiga, hållbara platser med liv och rörelse.

Uppdragsgivare

ICA Fastigheter

Uppdraget

InPlace fick i uppdrag att ta fram ett koncept för byggkommunikation vid ny- och ombyggnationsprojekt.

Bakgrund

En av Sveriges största fastighetsägare och utvecklare inom detaljhandel, ICA Fastigheter, identifierade ett behov av ett flexibelt och igenkännbart kommunikationskoncept för byggkommunikation vid ny- och ombyggnationsprojekt. Informativt, men samtidigt glimten i ögat och med syftet att skapa en positiv bild av ICA Fastigheter under projekttiden. Ett koncept som uttrycker det unika och fördelarna med den specifika platsen, anpassningsbart till geografiska behov och möjligheter.

Utmaning

Nya marknadsplatser växer fram när gammal industrimark ska få nytt liv, samtidigt som befintliga ICA-butiker byggs om, fräschas upp och får nya grannar. I samband med dessa förändringar finns ett stort behov av information och inspiration till alla de kunder och besökare som dagligen vistas på den berörda platsen. Kommunikationen kan, rätt hanterad, bidra till framgång och till att platsen snabbare och tydligare tar en position på marknaden.

Lösning

InPlace skapade ett koncept baserat på förutsättningarna och kombinerade det unika med det geografiska läget och ICA-varumärkets värderingar. Ett nyckelbudskap för byggarbetsplatserna, ”Plats för det goda” tillsammans med ett kreativt visuellt och verbalt koncept utvecklades. Det copybaserade konceptet lyfte i första hand fram två ord – ett som förknippas med mat och ett med platsens unika karaktär. Båda orden kopplas också ihop med varandra på olika sätt för att skapa igenkänning.

Resultat

Ett nytt, flexibelt och långvarigt koncept som framhäver den specifika platsens egenskaper – och som framför allt anpassar sig till och stärker ICA:s värderingar. Konceptet kan tillämpas både i den fysiska och digitala världen och genomfördes för första gången på platsen för projektet Telefonplan i Stockholm. Arbetet levererades i form av en omfattande konceptguide.