FRAMTIDENS BACKAPLAN

“Är det någonstans i Göteborg man kan förvänta sig att framtiden får ta plats så är det här. Det som görs här görs alltid med mod och kraft. Här finns dragningskraften sida vid sida om genomslagskraften. Det vi gör märks. Och vi har handlingskraften att genomföra det många bara drömmer om. Att vara en del av denna plats är att vara en del av framtiden.”

Beskrivning av Framtidens Backaplans löfte:
Den kraftfulla staden”.

Uppdragsgivare

Uppdraget

InPlace fick förtroendet att arbeta med identitetsutveckling för projektet Backaplan då fastighetsägare och Göteborgs stad önskade en gemensam grund att utgå från och en tydlig strategi att arbeta efter.

Projektets webbplats: framtidensbackaplan.se

Utmaningen

Backaplan var – och är – en plats med spretiga och negativa associationer. Samtidigt är det en välkänd handelsplats och ett viktigt nav i att koppla samman Hisingen med övriga delar av Göteborg.

I samband med att Skandia tillträdde fastigheterna 2016 startades ett långsiktigt förändringsarbete för att förbättra människors uppfattning och upplevelse av platsen. Ambitionen är att tillsammans med övriga byggherrar skapa en ny mötesplats på Hisingen som möter framtida behov och tillvaratar de styrkor som området redan har.

Vår metod

Med insikten i att Backaplan behövde place branding för att skapa en positiv attityd kring platsen, gjorde Invinn en omfattande målgruppsanalys där samtliga grupper analyserades utefter vad de värdesätter och vilken effekt som vill uppnås.

Utifrån målgruppsanalysen tog InPlace fram varumärkesstrategi, kommunikationsstrategi, kommunikationskoncept, förändrings-kommunikation, projektnamn och visuell identitet.

För att ytterligare skapa effekt och säkerställa resultat hade InPlace en Platsvarumärkesansvarig som var delaktig i byggruppens arbete i allt från kommunikation till gestaltning och erbjudande på plats – nu och i framtiden.

Resultatet

Genom varumärkesstrategin och kommunikationskonceptet ”Den kraftfulla staden” har gruppen av byggherrar tillsammans med Göteborgs Stad fått verktyg för att konsekvent och tydligt arbeta mot det varumärke och den uppfattning de vill skapa.

Konceptet säkerställer även enhetlig kommunikation, att man kommunikativt kan hantera ombyggnationens utmaningar, optimering av både hyresgäst och besökares platsupplevelse, samt ligger till grund för utvecklingen av framtidensbackaplan.se.