FOCUSHUSET

Focushuset är ett kontorshus och köpcentrum i stadsdelen Gårda i Göteborg. Focushuset ligger i Göteborgs evenemangstråk och är via en gångbro sammankopplat med Svenska Mässan. 

Uppdragsgivare

Uppdraget

Identifiera och skapa en tydlig och attraktiv place branding för Focushuset, samt ta fram en strategi för förändringsarbetet mot att nå den önskade positionen.

Bakgrund

Focushuset är ett parkeringshus som även inrymmer handel
och kommersiella lokaler. Platsen ägs av Parkeringsbolaget och förvaltas av
Göteborgslokaler. I takt med att närområdet utvecklas behöver platsen positionerna sig för att vara en attraktiv handels- och kontorsfastighet även i framtiden.

Utmaning

Syftet med arbetet var att utveckla en tydlig och attraktiv place branding som effektivt positionerar platsen gentemot andra valbara platser. Platsen har ett fantastiskt läge och starka flöden, men upplevdes som slitet, mörkt och ouppdaterat. Ett förändringsarbete kring den fysiska miljön och mer mat och dryck skulle ge platsen mer energi och skapa den livliga flygplatskänsla, som man såg framför sig för denna oslipade juvel.

  Resultatet

  InPlace levererade en varumärkesstrategi och en rekommenderad position för platsen, inklusive positioneringsbeskrivning. Leveransen innehöll även visualisering av målbilden, ett grafiskt manér för interiör och kommunikation, samt programmering och rekommendationer för erbjudande, miljö, beteende och kommunikation.

  Resultatet av arbetet ska fungera som vägledning och verktyg för samtliga aktörer som är involverade i platsens utveckling och förändringsarbete, och ligga till grund vid val av hyresgästmix, gestaltning, kommunikation och bemötande.

  Före

  Efter

  Före

  Efter