BJÖRKRIS

“En stadsdel med livets alla äventyr inom räckhåll.”

Ambitionen med Björkris är att skapa en stadsmiljö som känns både varierad och sammanhållen på samma gång.

Uppdragsgivare

Uppdraget

InPlace har från tidigt skede, i samverkan med exploatör och planarkitekter, utvecklat Björkris platsvarumärke samt ansvarat för löpande implementering av intern och extern kommunikation.

Inkluderar place branding, varumärkesstrategi, kommunikationsstrategi och rådgivning.

Projektets webbplats: bjorkris.se

Utmaningen

I norra Kungsbacka vidareutvecklas den smarta och naturnära stadsdelen Björkris med ytterligare 1000 bostäder, serviceshus och lokaler. Visionen är att skapa en plats där enkelhet och närhet ger dig frihet att upptäcka äventyret. Vid framtagning av såväl varumärkesstrategier som kommunikationsstrategier är segmenterings- och målgruppsanalyser en viktig del. I vissa fall utifrån ett demografiskt perspektiv med faktorer som ålder, inkomst etc., men främst utifrån ett preferensperspektiv; Vad för övergripande preferens har det specifika segmentet eller målgruppen som varumärket ska tillgodose? Denna kan identifieras.

Vår metod

Till grund för platsens place branding låg den omfattande målgruppsanalys som utfördes i arbetets tidiga skede. Närheten till både skog och stad underströks som ett unikt värde, och låg därför till grund för den varumärkesstrategi och kommunikationsstrategi som sedan togs fram för att ena platsens aktörer. 

För att stötta och vägleda under uppbyggnaden fanns InPlace med som strategisk rådgivare, samt ansvarig för den interna och externa kommunikationen. Bland annat togs en hemsida fram, sociala kanaler startades, och ett showroom byggdes i området där InPlace stått för idé, utveckling och projektledning. 

Resultatet

Att enas kring en tydlig place branding med fokus på närhet till skog och stad, har gett stöd åt både kund och arkitekter i detaljplansarbetet. Det har gjort att alla inblandade är enade kring ett tydligt mål framåt, och att samtliga kan på ett tydligt sätt förstå vad som ska skapas på platsen. Slutresultatet är en ökad effektivitet och kvalitet i arbetet – oavsett roll i projektet.