ASECS

”Ta världen till Jönköping och Jönköping till världen”. Visionen betyder att Asecs ständigt strävar efter att ta in influenser, inspiration, kultur och trender från hela världen och blanda detta med lokala attribut och värderingar.

Uppdragsgivare

Uppdraget

Place branding i form av varumärkesstrategi, kommunikationsstrategi och kommunikationskoncept.

Utmaningen

I samband med en om- och nybyggnation av det tidigare välkända men omoderna A6 center i Jönköping, ville man ha en ny varumärkesposition och strategi för centret. Även namnet behövdes uppdateras för tydligare särskiljning – A6 Center ligger på A6-området och man ville undvika missförstånd och hopblandning mellan området och centret, utan att tappa all den uppbyggda kännedom som centret hade.

Vår metod

“Vad säger världen om A6?” utgick vi från när vi, genom den av Invinn framtagna nya varumärkesstrategin “Världens variation”, skulle lansera en kampanj för ompositionering och namnbyte. Genom att låta personer från världens alla hörn säga A6 på sitt språk fick vi input till det nya namnet; Asecs, en mix av världens språk.

Resultatet

Namnet och hur det skapats blev således fokus för kampanjen, som resulterade i stor uppmärksamhet på sociala medier och i lokal media, samt lockade över 95 000 besökare till centret under de första fyra dagarna. Kampanjen resulterade även i en nominering i NCSCs Best Marketing Campaign 2018 och en nominering i Svenska Designpriset.