ÅSEBERGET

Åseberget är idag ett naturberg med milsvid utsikt över stadsdelarna Komarken och Nordre Älv. Målet är att knyta samman centrum med stadsdelen Ytterby genom att skapa något unikt med stark attraktionskraft.

Uppdragsgivare

Uppdraget

Att ta fram ett koncept för vilken sorts plats man ska skapa och vilken identitet platsen ska ha. 

Arbetet inkluderade place branding, varumärkesstrategi, visuell identitet, kommunikationskoncept och kommunikationsstrategi.

Projektets webbplats: åseberget.se

Utmaningen

Projektets aktörer behövde få Kungälvs politiker att inse Åsebergets potential. För att göra detta behövde man enas kring en riktning och sätta en gemensam målbild för projektet.

Lösningen

Genom tydlig place branding fick de involverade aktörerna en gemensam riktlinje för platsutvecklingsarbetet som både enade samarbetspartners och profilerade projektet utåt mot politiker och framtida köpare. I arbetet ingick varumärkesstrategi, visuell identitet, kommunikationskoncept, kommunikationsstrategi, mässkoncept samt arbete med att ta fram namnet Åseberget. 

Resultatet

Det välprofilerande place branding konceptet har gett aktörerna en gemensam målbild och ett verktyg att ta med sig vidare in i förhandlingar med kommun och samarbetspartners.

Mässkonceptet som InPlace tog fram till Kungälvsmässan 2018 tog hem priset som mässans bästa, och resulterade i den mest välbesökta montern. Detta gav artiklar i GP såväl som Kungälvsposten och skapade stort intresse hos Kungälvsbor och politiker.